VISIO JA TOIMINTAPERIAATE

Suurin osa keskukseen saapuvista ihmisistä on taloudellisesti erittäin heikossa asemassa. Useimmat ovat saattaneet itseään ja perheitään hyvin kipeisiin tilanteisiin, ja tämä kaikki johtuu useinmiten päihteistä. Sen tähden olemme vakuuttuneita siitä, että nämä ihmiset tarvitsevat elämäänsä uuden järjestyksen, uusia periaatteita ja päämääriä.

Valtion tarjoama apu ei usein tuo pysyviä muutoksia, vaikka sen apu onkin arvokasta. Uskomme kuitenkin, että yhteisössä asuminen noin vuoden ajan voi opettaa apua tarvitseville ihmisille uusia arvoja, tapoja ja päämääriä.

Uskomme, että Evankeliumin sanomassa Jeesuksesta Kristuksesta on apu menetettyjen periaatteiden ja arvojen uudelleenlöytämiseksi. Suomen Betel Koti ei ole konfliktissa minkään uskonnon tai ajatusmaailman kanssa, ja siksi kuntoutujien osallistuminen keskuksen tarjoamiin aktiviteetteihin on pakollista koko kuntoutuksen ajan.

Mahdollisuus muuttaa elämänsä Jeesuksen Kristuksen rakkauden kautta lämpimässä perheenomaisessa ilmapiirissä. Suomen Betel Koti ei ole perinteinen hoitokoti¸ vaan kristillinen yhteisö, johon kuka tahansa voi tulla asumaan, työskentelemään ja toipumaan riippuvuuksista.

Suomen Betel Koti ottaa vastaan epätoivoisia, hädässä olevia ihmisiä suoraan kadulta, missä tilassa tahansa, heti ensimmäisen tapaamisen tai yhteydenoton jälkeen.

Vieroitusoireiden läpi autetaan rakastaen ja kannustaen henkilökohtaisesti. Päihteidenkäyttöä, tupakointia tai korvaushoitoa ei sallita.

Suomen Betel Koti pyrkii olemaan mahdollisimman itsenäinen taloudellisesti. Yhteisössä asumiseen ei tarvita yhteiskunnan tai muuta taloudellista tukea.

Jokainen Suomen Betelin asukas ottaa osaa talon töiden tekemiseen ja työskentelee päivittäin yhteisön toiminnan pyörittämiseksi ja oman henkilökohtaisen toipumisen edistämiseksi. Suomen Betel kodeissa ei ole palkattuja työntekijöitä, vaan talon johtajat ovat kaikki Betelin ohjelman läpikäyneitä ja sitä kautta johtajuuteen kasvaneita ja asuvat Suomen Betel Kodeissa yhteisön jäseninä.