VISIO JA TOIMINTAPERIAATE

Suurin osa keskukseen saapuvista ihmisistä on taloudellisesti erittäin heikossa asemassa. Useimmat ovat saattaneet itseään ja perheitään hyvin kipeisiin tilanteisiin, ja tämä kaikki johtuu useimmiten päihteistä. Sen tähden olemme vakuuttuneita siitä, että nämä ihmiset tarvitsevat elämäänsä uuden järjestyksen, uusia periaatteita ja päämääriä. Valtion tarjoama apu ei usein tuo pysyviä muutoksia, vaikka sen apu onkin arvokasta. Uskomme kuitenkin, että yhteisössä asuminen noin vuoden ajan voi opettaa apua tarvitseville ihmisille uusia arvoja, tapoja ja päämääriä. Uskomme, että Evankeliumin sanomassa Jeesuksesta Kristuksesta on apu menetettyjen periaatteiden ja arvojen uudelleenlöytämiseksi. Betel Suomi ei ole konfliktissa minkään uskonnon tai ajatusmaailman kanssa, ja siksi kuntoutujien osallistuminen keskuksen tarjoamiin aktiviteetteihin on pakollista koko kuntoutuksen ajan. Mahdollisuus muuttaa elämänsä Jeesuksen Kristuksen rakkauden kautta lämpimässä perheenomaisessa ilmapiirissä. Betel-koti ei ole perinteinen hoitokoti¸ vaan kristillinen yhteisö, johon kuka tahansa voi tulla asumaan, työskentelemään ja toipumaan riippuvuuksista. Betel-kodit ottavat vastaan epätoivoisia, hädässä olevia ihmisiä suoraan kadulta, missä tilassa tahansa, heti ensimmäisen tapaamisen tai yhteydenoton jälkeen. Vieroitusoireiden läpi autetaan rakastaen ja kannustaen henkilökohtaisesti, päihteidenkäyttöä, tupakointia tai korvaushoitoa ei sallita. Betel pyrkii olemaan mahdollisimman itsenäinen taloudellisesti. Yhteisössä asumiseen ei tarvita yhteiskunnan tai muuta taloudellista tukea. Jokainen Betelin asukas ottaa osaa talon töihin ja työskentelee päivittäin yhteisön toiminnan pyörittämiseksi ja oman henkilökohtaisen toipumisen edistämiseksi. Betel-kodeissa ei ole palkattuja työntekijöitä, vaan myös talon johtajat ovat kaikki Betel-ohjelman läpikäyneitä ja sitä kautta johtajuuteen kasvaneita ja asuvat Betel-kodeissa yhteisön jäseninä. Riihimäen Betel-koti on Suomen ensimmäinen ja kansainvälinen Betel lähettää työntekijöitä ulkomailta johtamaan ja auttamaan kodin käynnistysvaiheessa.